Använ­dar­guide Skif­fer 1.0

Anslut till ett videomöte via dator

 1. Skriv in https://meet.tutus.se i adressfältet i din webbläsare. För närvarande stöds Google Chrome och senaste versionen av Microsoft Edge
 2. Skriv in namnet på videomötet. (Alternativt klicka på den länk som du fått från den som bjuder in till mötet)
 3. Ange ditt namn som presenterar dig för övriga deltagare

Anslut till ett videomöte via telefon

 1. För att nyttja tjänsten i en mobiltelefon krävs appen Jitsi Meet. Ladda ner från Google Play Store eller Apple Store
 2. Ange standardinställningar: Klicka på de tre raderna uppe i vänstra hörnet och välj inställningar, skriv in ditt namn under "Skärmnamn" och ange https://meet.tutus.se under "Serverlänk"
 3. Enklaste sätt att ansluta till en mötesinbjudan är att klicka på länken du fått från den som bjuder in till mötet. Alternativt skriver du in namnet på videomötet direkt i appen

Skapa en nytt videomöte

 1. För att skapa nytt videomöte behöver du ett moderatorkonto. Saknar du konto så kontakta support@tutus.se
 2. Det enda som behöver förberedas innan själva mötet är att bestämma en unikt namn för videomötet och sedan distribuera det till deltagarna
 3. Enklaste sättet att skapa ett nytt unikt namn för videomötet är att ansluta till meet.tutus.se och klicka på knappen "Kör" (I Jitsi Meet-appen klickar du på det av appen föreslagna namnet och sedan på "Create/Join"
 4. Logga därefter in med ditt användarnamn och lösenord
 5. För att bjuda in till konferensen, klicka på "i" nere till höger och därefter på kopiera-ikonen efter adressen till videomötet. Alternativt kopierar du adressfältet i webbläsaren. (I Jitsi Meet appen klickar du på "Invite Others"
 6. Skicka ut länken till deltagarna av mötet, exempelvis genom att klistra in länken i ett e-postmeddelande eller annan lämplig kanal. Glöm inte att ange datum och tid för mötet.
 7. Det är ok att lämna konferensen och sedan återansluta när det väl är dags för videomötet. Inga uppgifter eller inställningar sparas dock. Alla möten nollställs när det inte finns några aktiva delatagare.

Skapa en kalenderbokning (nytt)

 1. Går till bokningssidan för Skiffer (https://www.tutus.se/sv/skifferbokning)
 2. Fyll i namn på mötet, datum och tid.
 3. Klicka sedan på BOKA MÖTE och du får möjlighet att ladda ner en kalenderbokning som sedan kan importeras i ex Outlook.
 4. Skicka sedan ut inbjudningar via din kalenderprogramvara -då får du automatiskt med tiden och vilken länk som gäller för mötet.


Meet tutus se

Funktioner i Skiffer

 • Skärmdelning - Längst nere i vänstra hörnet finns en skärmikon som används vid delning av valbart fönster, skärm eller flik. Klicka på ikonen igen för att avsluta skärmdelning.
 • Handuppräckning - I vänstra hörnet finns en hand som kan användas för att påkalla uppmärksamhet under mötet.
 • Inaktivera mikrofon - Klicka på mikrofonen nere i mitten för att stänga av ljud.
 • Inaktivera video -Klicka på videoikonen nere i mitten för att stänga av kameran.
 • Chatt - Chattfunktion för mötesdeltagare finns om man vill skicka meddelande.

Rekommendationer för säkra videomöten

 • När man skapar ett nytt videomöte är det mycket viktigt namnet på mötet är valt så att ingen utomstående kan gissa eller pröva sig fram till rätt namn. Det enklaste sättet att garantera detta är att använda den inbyggda funktionen i tjänsten genom att klicka på knappen "Kör" utan att skriva in ett eget valt namn. Detta kommer att skapa ett slumpmässigt namn typ "MedievalStructuresExploitRapidly". Om du använder av bokningssidan för Skiffer får du också automatisk en säker länk.
 • Distribuera länken till videomötet endast till de som skall delta på mötet och på ett sätt så att obehöriga inte kommer åt den. (Om det finns behov av att skicka inbjudan krypterat rekommenderar vi filkrypteringsprogramvaran Kurir)
 • När alla har anslutit sig till mötet, säkerställ att du kan verifiera identiteten på samtliga deltagare, förslagsvis genom att alla ansluta får presentera sig med ljud och/eller video.
 • Lösenord är inte rätt metod för att skydda videomöten. Lösenorden kan aktiveras först efter att moderatorn själv anslutit och om denna person inte är först finns risk att andra användare kan delta utan att ange lösenord. Lösenord kan däremot användas för ett annat syfte; om det skulle uppstå behov av att exkludera en aktiv mötesdeltagare är det möjligt att sätta ett hemligt konferenslösenord innan deltagaren kickas ut. På så vis blir det omöjligt för den som kickats ut att kunna återansluta.

Frågor och svar

Jag kan inte ansluta eller har problem med ljud och/eller video

 • För bästa användarupplevesle bör UDP port 10000 UDP till 185.153.158.32/27 vara öppen i brandväggen. Kontakta din IT-avdelning.
 • Om din organisation använder TLS Intercept / SSL Inspection eller motsvarande behöver ni skapa undantag för meet.tutus.se, turn1.meet.tutus.se och turn2.meet.tutus.se.

Hur många deltagare per mötesrum kan man vara?

 • För närvarande finns en teknisk begränsning på maximalt 100 deltagare i varje enskild konferens. Vi rekommenderar att man är högst 20 personer. Med fler deltagare riskerar användarupplevelsen att bli sämre.

Fungerar tjänsten inte i andra webbläsare såsom Firefox, eller äldre versioner av Edge etc

 • Nej, dessa webbläsare saknar funktioner och riskerar dessutom att försämra användarupplevelsen för övriga deltagare.

Hur byter jag lösenord på mitt moderatorkonto?

 • Kontakta support@tutus.se

När jag använder "tile view" ser jag inte alla deltagare trots att de har på kameran.

 • Det beror på att klienten bara hämtar kamerabilden från de senaste aktiva deltagarna i syfte att minska belastningen på både klient och nätverk.

Hur kan jag se andra deltagare samtidigt som jag delar Power Point i fullskärmsläge?

För att förhindra att Power Point kör i fullskärmsläge, gå in under Bildspel > Konfigurera bildspel och klicka på Enskild visning (fönster).

Därefter delar du ditt PowerPoint-fönster i Skiffer (inte hela skärmen). Nu kan du köra bildspelet utan att den tar över alla andra fönster på ditt skrivbord.

Skärmklipp3