Utvärder­ing Använ­dar­grup­psmöte 2022

Tack för ditt deltagande under årets användargruppsmöte. Vi skulle uppskatta om du fyller i utvärderingen nedan så att vi kan fortsätta leverera intressanta och relevanta Användargruppsmöten.