Sys­tem­beskrivn­ing -videokonferens


 • Videotjänsten baseras produkten Videobridge från Jitsi.org
 • Dedikerade fysiska servrar är placerade i Teracoms säkerhetsklassade serverhallar och tjänsten övervakas av både Tutus och Teracom
 • All personal som hanterar tjänsten är säkerhetsprövade
 • Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part
 • Kommunikationen mellan användarnas klienter och servern är krypterad med branchstandard TLS1.2/1.3 samt WebRTC (DTLS-SRTP)
 • Trafiken dirigeras direkt till videoservern utan att passera tredjepartsservrar (exvis STUN)
 • Tjänsten är endast tillgänglig från ip-adresser som är lokaliserade i Norden
 • Redundans i Internetförbindelse och strömförsörjning
 • För att tjänsten från webbläsaren i datorn skall fungera krävs endast att TCP port 443 till 185.153.158.35 är öppen
 • För att appen Jitsi Meet skall fungera krävs även att UDP port 10000 till samma adress är öppen
 • För bästa användarupplevelse bör UDP port 10000 öppnas till 185.153.158.35 även för webbläsare

Har ny ytterligare frågor kring tjänsten? Kontakta oss:

support@tutus.se eller 08-551 102 30