Vi erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar. Vårt utbud består av fem huvudsakliga produkt- och tjänstekategorier:

 • Nätverkssäkerhet
 • Säker smartphone
 • Filkryptering
 • Säker videokonferens
 • Säker molntjänst

Alla våra produkter har utvärderats och godkänts av nationella och internationella myndigheter med högt ställda säkerhetskrav.

Om oss

Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Vi har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation.

Som ett oberoende företag samarbetar vi med näringsliv och myndigheter för att kunna tillhandahålla pålitliga, säkra och kostnadseffektiva krypteringslösningar som kan möta deras säkerhetsbehov.

Alla våra produkter är godkända på nivån Restricted / Begränsat hemlig för såväl EU som på nationell nivå.

Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och
-certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och vi gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter också inom EU.

Nyheter


Kontakt

Företagsledning

 • Jens Bohlin, VD
 • Mikael Andersson, Försäljning- och Marknadschef
 • Per Holmer, Teknisk chef
 • Alf Egnell, Operativ chef
 • Vincent Lindström, Säkerhetschef
 • Sofia Willstrand-Holmer, Ekonomichef

Tutus finns i Mörby, strax norr om Stockholm. Vår besöksadress är Svärdvägen 11D.

För att kontakta oss, ring 08-551 102 30 eller skicka e-post:


Support: support@tutus.se
Beställningar: order@tutus.se
Försäljning: sales@tutus.se
Ekonomi: ekonomi@tutus.se
Övrigt: info@tutus.se