Säk­er­hetschef

Vi söker en säkerhetchef med koll på helheten!

Vi är nu i en expansiv fas med ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Det ökar också omfattningen och kraven på vårt eget säkerhetsarbete. Vi söker därför nu en säkerhetschef på heltid.

Som säkerhetschef har du det övergripande ansvaret för företagets säkerhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bevaka hot och risker mot företagets verksamhet, följa relevant lagstiftning och praxis inom området, upprätta policys och rutiner och säkerställa efterlevnad av dessa i verksamheten. Du utbildar personalen i säkerhet, leder företagets risk- och kontinuitetsarbete, agerar på säkerhetsincidenter och representerar företaget hos kunder och partners avseende säkerhetsaspekter.

Tutus Data bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som säkerhetschef är du tillika företagets säkerhetsskyddschef med det ansvar och uppgifter som följer av säkerhetsskyddslagstiftningen. Du agerar även dataskyddsombud och exportkontrollansvarig. Säkerhetschefen är direkt underställd VD och ingår i företagets operativa ledningsgrupp.

Tutus Data bedriver teknisk utveckling av avancerade produkter och tjänster för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Vår IT-miljö är komplex och behöver särskilda skyddsåtgärder. Som säkerhetschef behöver du därför en stor förståelse för nätverk, kryptering och moderna IT-systems egenskaper och sårbarheter.

Vi söker dig med ett brinnande intresse för och flerårig erfarenhet av cybersäkerhetsområdet och som är villig att axla en större roll med helhetsansvar. Du har lätt för att ta till dig information och en god förmåga att uttrycka dig korrekt och pedagogiskt i tal och text, både på svenska och engelska. Rollen som säkerhetschef ställer särskilt höga krav på integritet, noggrannhet och personlig mognad.

Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning och är placerad i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är ett krav för anställning.

Om Tutus

Tutus Data är Sveriges ledande kryptoföretag. Vi utvecklar och erbjuder granskade och godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation. Vi stödjer organisationer med säkerhetskänslig verksamhet, kritisk infrastruktur och andra samhällsviktiga funktioner som behöver godkända produkter för begränsat hemliga uppgifter. Vår marknad är militära och civila myndigheter, organisationer samt företag i Europa. Vi har kontor i Danderyd norr om Stockholm, är ca 40 anställda med en årlig omsättning på ca 150 miljoner.

Vår vision är en värld där samhällsviktiga verksamheter kan hantera sin information på ett säkert och effektivt sätt.

För mer information, kontakta VD Jens Bohlin, jens@tutus.se, 070-282 66 80