Tutus lanser­ar Sveriges förs­ta moln för hem­li­ga uppgifter


Tutus Data erbjuder Sveriges första moln för säkerhetskänslig verksamhet.

– Det är en tjänst för att bearbeta, lagra och kommunicera säkerhetsskyddsklassificerad information.

När den uppdaterade säkerhetsskyddslagen trädde i kraft stod det klart att många verksamheter skulle behöva stärka sitt skydd av känslig information. Men det är dock inte alla organisationer som har resurser och kapacitet att skapa egna IT-system som hanterar säkerhetskänslig information. Tutus molntjänst vänder sig till statliga och kommunala verksamheter och gör det möjligt för dem att skydda sina uppgifter med alla de krav som ställs på den här typ av verksamheter.

– Tjänsten är byggd efter Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens riktlinjer för skydd av information som rör Sveriges säkerhet och hanterar två instanser, Begränsad Hemlig och EU godkänd.

Erbjuder nyckelfärdig lösning

Tjänsten är placerad i Sverige och hanteras endast av säkerhetsklassad personal och innehåller en videolösning som möjliggör säkra digitala möten tillsammans med en säker lagringsyta samt möjlighet till skyddad mobil kommunikation.

– Vi tillhandahåller en komplett nyckelfärdig lösning tillsammans med utbildning och dokumentation. Organisationen kan börja jobba direkt, säger Mikael Andersson.

Kontakt

För mer information kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

mikael@tutus.se, 070-313 09 13