Tutus deltar på Cyber­försvars­da­gen 2022

Här samlas 230 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens.

Tutus sponsrar och deltar under konferensen mycket välkomna att kontakta oss under dagen.

https://soff.se/event/cyberfor...


Stockholm

13 september 2022

Plats

Münchenbryggeriet, Stockholm

Tid

09:00-17:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap