Tutus deltar på Fin­s­ka försvars­da­gen i Helsingfors.Försvarsmarknadsdagen har ett fokus på det finsk - svenska bilaterala samarbetet och stundande Nato-medlemskapet hur detta kommer påverka det finska, svenska och nordiska samarbetet samt teknikbasen. Sverige samverkar med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato.

https://soff.se/event/forsvars...