Skif­fer- säk­er videokon­fer­ens för samhällsvik­tig verksamhet

Tutus och Teracom erbjuder digital möteslösning med högre säkerhet.

Tutus och Teracom erbjuder en lösning för videomöten för att bidra till samhällsviktiga aktörers förmåga under pågående pandemi. Tjänsten kallas för Skiffer.

Samhällsviktiga aktörers verksamhet måste kunna bedrivas p åett effektivt sätt utan att informationen eller personuppgifter hamnar i orätta händer. Därför har Tutus i samarbete med Teracom skapat en videokonferenslösning med ökad säkerhet.

Lösningen är avsedd och utformad för att stödja verksamheter där det finns särskilda behov av att kunna hantera även känslig och sekretessbelagd information i sina videokonferenser.

Skiffer är granskad och godkänd av en svensk myndighet för att hantera sekretessbelagd information. Kontakta oss för mer information.

  • Lösningen är placerad i Sverige i säkerhetsklassade datorhallar.
  • Drift och övervakning av säkerhetsprövad personal från Tutus.
  • Enkel att använda
  • Stödjer autentiserade konferenser med BankID, FrejaID, Skatteverkets e-leg, SITHS inloggning och eIDAS-godkända e-legitimationer.
  • Kan användas lika enkelt inom en organisation som mellan organisationer.
  • Kräver ingen installation av programvara, fungerar direkt i webbläsaren
  • App finns för både Android och iPhone

Jens Bohlin, VD Tutus

”Den här videokonferenslösningen är lika enkel att använda som den är säker och vi hoppas att den kommer att stödja många organisationer att kunna hålla digitala möten även med mer känsligt och skyddsvärt innehåll"

Åsa Sundberg, VD och koncernchef, Teracom

- Säkra kommunikationslösningar är vår grundkompetens och det är självklart för oss att vi måste bidra med det vi kan. Marknaden erbjuder många bra videokonferenslösningar och de fyller en viktig funktion. Men det saknas alternativ för möten med behov av högre säkerhet. Samtidigt är det nu aktörer inom Sveriges totalförsvar verkligen måste fungera. Därför ger Teracom och Tutus sina samhällsviktiga kunder gratis tillgång till verktyget till och med den 1 september, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef, Teracom.

Kontakt

Om din organisation har behov av säker videokonferens kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

mikael@tutus.se, 070-313 09 13

Tutus Data AB

Tutus utvecklar kryptolösningar för kommunikation där kraven på säkerhet är avgörande. Tutus kunder utgörs av organisationer och företag både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet som har behov av att kunna kommunicera på ett säkert sätt. Tutus Data grundades 1992 och är idag ledande inom certifierade och godkända kryptolösningar.

Teracom AB

Teracom är ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Som ett bolag med ett stort samhällsengagemang och med lång erfarenhet av att ha ansvar för nät med beredskapsåtaganden har Teracom under lång tid utvecklat och fortsätter kontinuerligt att utveckla våra förmågor för att kunna leverera de tjänster som privata och offentliga aktörer med samhällsviktig verksamhet efterfrågar.