Färist sys­tem­lös­ning för NIS direktivet

Krut

NIS-direktivet skärper kraven på informationssäkerhet gällande integritet och tillgänglighet.

För NIS-regleringen är det driftsäkerheten och förmågan att kontinuerligt och uthålligt tillhandhålla funktioner utan störningar pga av IT-system som är central.

En annan viktig aspekt är att ha förmågan att hantera en störning om den ändå inträff

Personer, processer och teknologi måste beaktas i arbetet för att säkerställa informationssäkerheten inom verksamheter som berörs.

Lösningen innehåller en färdig paketering av Färist VPN Krypto, Färist brandvägg som tillsammans skapar säker en miljö för hantering av uppgifter som är känsliga. Färist produkterna har under lång tid utvecklats tillsammans med försvaret och finns idag hos merparten av våra svenska myndigheter. Lösningen är anpassad för operationella IT miljöer (OT) för produktion, distribution av energi och dricksvatten, avloppsrening som ex. Funktioner som loggning av händelser och övervakning för en säker och effektiv drift ingår.

För mer information kontakta oss