Kryp­tosem­i­nar­i­um 2022

Tutus vill tacka samtliga kunder och samarbetspartners med att bjuda till vårt traditionsenliga kryptoseminarium.

Ta möjligheten att se vad som händer inom kryptoområdet och passa på att träffa kollegor i branschen.

Datum: Fredag 25 november 2022

Tid 13:00

Plats: Kungsvägen 2, Stocksund (Cedergrenska Tornet)

Agenda

Presentationer kl 13:30 – 16:00

  • Nytt från Tutus
  • Mads Dam Professor KTH Provable security, from silicon to applications
  • NATO, vad innebär det för kryptoområdet
  • Exempel från verkligheten, Trafikverket.

Nätverkande med mat och dryck från kl 16:30