Kryp­tosem­i­nar­i­um 2023

Tutus vill tacka samtliga kunder och samarbetspartners med att bjuda till vårt traditionsenliga kryptoseminarium.

Ta möjligheten att se vad som händer inom kryptoområdet och passa på att träffa kollegor i branschen.

Datum: Fredag 1 december 2023

Tid 13:00

Plats: Kungsvägen 2, Stocksund (Cedergrenska Tornet)

Agenda

Presentationer kl 13:00 – 15:00

Nätverkande med mat och dryck från kl 16:00