Kur­sutvärder­ing PGAI/PGCI Sysop v.4

Er input och återkoppling är viktig för oss. Vi vore därför mycket tacksamma om ni deltar i utvärderingen.