Kur­sutvärder­ing — PGBI Systemoperatör

Er input och återkoppling är viktig för oss. Vi vore därför mycket tacksamma om ni deltar i utvärderingen.