Utvärder­ing Använ­dar­grup­psmöte 2021

Tack för ditt deltagande i årets användargruppsmöte. Vi skulle uppskatta om du skulle kunna fylla i utvärdering nedan så att vi kan fortsätta leverera intressanta och relevanta Användargruppsmöten framöver.

Programpunkterna på årets AGM var:

Vad har hänt under året
Sigrid Mobil

Sigrid Micro
Sigrid VPN

TSS informerar
TVK informerar

Färist FW & CAdmin
Kommande Utveckling

FMV informerar

Digitala tjänster
Kundportal & Support

Gäst presentation

SGSI och PGAI

Genomgång inkomna förslag och frågor samt allmän frågestund
Summering/avslutning