Utvärder­ing Använ­dar­grup­psmöte 2023

Ett stort tack för ditt deltagande på Användargruppsmötet 2023.

Er input och återkoppling på Användargruppsmötet och dess program är viktig för oss. Vi vore därför mycket tacksamma om ni deltar i utvärderingen. Vänligen, ange betyg 1-5 (bäst) på vardera fråga och gärna en personlig kommentar.

Agendan på Användargruppsmötet

09:00 - 09:15 Registrering med kaffe och smörgås

09:15 - 09:20 Inledning – Selma Frölund Tutus

09:20 – 09:30 Vad har hänt sen sist – Per Holmer Tutus (Presentation 1)

09:30 – 09:45 Logganalys – Johan Byrlén Tutus (Presentation 2)

09:45– 10:05 Mikael Andersson FMV (Presentation 3)

10:05 – 10:20 SIGRID VPN – Fransesco Mancino (Presentation 4) / SIGRID Länk Yordan Lazarov Tutus (Presentation 5)

10:20 – 10:40 Kaffepaus

10:40 – 11:00 SIGRID Micro – Daniel Fahlgren (Presentation 6) / SIGRID Mobil – Per Holmer Tutus (Presentation 7)

11:00 – 11:15 Färist FW & CAdmin – Rickard Lind Tutus (Presentation 8)

11:15 – 11:25 Support – Alf Egnell Tutus (Presentation 9)

11:25 – 11:40 Sibylla – Jens Bohlin Tutus (Presentation 10)

11:40 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:15 Annika Brolin TSS (Presentation 11)

13:15 – 13:35 Katarina Zarins / Alireza Gheissar TVK (Presentation 12)

13:35 – 14:05 Martin Pålsson FTN (Presentation 13)

14:05 – 14:40 SGSI i framtiden – Fredrik Rask MSB (Presentation 14)

14:40 – 15:10 Eftermiddagsfika

15:10 – 15:40 Workshop i bikupor

15:40 – 16:00 Redovisning och diskussion från bikuporna

16:00 – 16:15 Frågor och avslut

16:15 - Mingel