Utvärder­ing Civilt Använ­dar­grup­psmöte 2022

Tack för ditt deltagande på årets Civila Användargruppsmöte. Vi skulle uppskatta om du kan fylla i utvärderingen nedan så att vi fortsättningsvis kan leverera intressanta och relevanta Civila Användargruppsmöten.

Agendan på årets Civila AGM var:

09:20 - 10.00 SRS Group regelverk, säkerhetsskyddslagen - Martin Wern

10:00 - 10:45 MSB Hantering av Signalskydd SIGRID PGAI - Roger Forsberg

11:00 - 12:00 Introduktion av SIGRID PGAI familjen (Mobil, VPN) - Johan Byrlén

13:00 - 14:00 STINS SIGRID PGAI i praktiken - Sören Holmgren

14:15 - 14:45 Introduktion av SIRRUS, säkra digitala tjänster i molnet - Maria Rotzius

15:00 - 15.30 SIGRID framtid - Per Holmer