Utvärder­ing TUTUS­DA­GEN 2023

Ett stort tack för ditt deltagande på TUTUSDAGEN 2023 (Civila Användargruppsmötet).

Er input och återkoppling på TUTUSDAGEN och dess program är viktig för oss. Vi vore därför mycket tacksamma om ni deltar i utvärderingen


09:15 – 09:45 Utveckling av nya produkter under 2022 och 2023 – Per Holmer Tutus

09:45 – 10:30 SIGRID familjen i förhållande till olika regelverk – Maria Rotzius Tutus

10:30 - 11:00 Paus

11:00 – 12:00 Regelverk och engagerad expert i skydd för Sveriges säkerhet - Kim Hakkarainen

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:30 SIGRID ur ett nationellt perspektiv – Fredrik Rask MSB

13:40 - 14:00 SIGRID i praktiken – Anders Krantz Göteborgs Energi

14:10 - 14.30 SIGRID i systemlösning – Johan Byrlén Tutus

14:30 - 15:00 Bensträckare kaffe o kaka

15:00 - 15:20 Användarfall Färist VPN krypto i en svensk myndighet – Lukas Szarota TELIA SNS

15:30 – 15:50 Post Quantum, vad händer inom området – Mikael Haglund IBM

16:00 - Mingel