Grund­kurs Signalskydd

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med signalskydd eller vara en del av den lokala signalskyddsorganisationen. Kursen riktar sig även till de som tidigare genomfört utbildningen och behöver en uppfräschning.

Kursens mål

 • Förklara hantering av signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, aktiva kort och mjuka certifikat
 • Förklara åtgärder vid signalskyddsincident
 • Känna till kryptosambandstablå och dess användning
 • Känna till rollerna i signalskyddsorganisationen
 • Reflektera över hot och risker i sin egna verksamhet

Innehåll

 • Signalskyddsregler, terminologi & kryptologi
 • Hotbild
 • Signalskyddssystem
 • Signalskyddsorganisation
 • Materiel, signalskyddsnycklar, Aktiva Kort & Mjuka Certifikat
 • Incidenter och rapportering
 • Internkontroll

Förkunskapskrav

 • Inga förkunskapskrav finns

Meriterande:

 • Bedöms pålitlig ur säkerhetssynpunkt
 • Är placerad i lägst säkerhetsklass 3
 • Har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd
 • Behöver signalskydd för sitt arbete

Kurstillfällen

Sker på förfrågan.

Kurslängd

Halvdag

Kurslokal

Tutus lokaler på Svärdvägen 11D, 6tr i Danderyd

Övrigt

I kursen ingår fika, kursmaterial och kursintyg.

Ange dina kontaktuppgifter här eller kontakta utbildning@tutus.se för att anmäla dig till en utbildning.