Sir­rus — En säk­er molntjänst

Sirrus tjanster

Sirrus - en säker molntjänst för organisationer som behöver ett effektivt stöd för att kunna kommunicera och hantera sekretessbelagd och säkerhetsskyddsklassificerad information.

Sirrus är en molnpaketering av ett antal användarnära tjänster för kommunikation, bearbetning och samarbete som användarna når via en särskild dator och smarttelefon med inbyggt granskat kryptomodem.

Sirrus finns i två instanser:

  • Sirrus BH - anpassad för att möta kraven på hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån Begränsat Hemlig
  • Sirrus SK - anpassad för sekretessbelagda och skyddsvärda uppgifter som ej är säkerhetsskyddsklassificerade men är extra känsliga

Sirrus erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå men är samtidigt både enkel att använda och kostnadseffektiv. En öppen arkitektur och abonnemangsform möjliggör att organisationer snabbt kan komma igång att hantera sin känsliga information när verksamheten behöver det.

Sirrus infrastruktur är placerad i skyddsobjekt med egen skalskyddad lokal där Tutus har full rådighet. All driftpersonal är säkerhetsklassade.

I Sirrus ingår kravställda säkerhetsförmågor gällande obehörig avlyssning (signalskydd), autentisering och behörighetskontroll, säkerhetsloggning med mera.

Tutus är registrerad som säkerhetskänslig verksamhet.

Sirrus erbjuder

  • Krypterat tal
  • Krypterade meddelanden
  • Krypterad videokonferens
  • Krypterad lagring av dokument

Övriga tjänster

  • Domänseparation medger att användarna kan använda "vanliga" appar med internetaccess i samma mobiltelefon (SK)
  • Säkerhetsuppdateringar till dator och mobil
  • Katalogtjänst

Krav på signalskydd

  • För nyttjande av Sirrus BH krävs tillgång till ett klientkrypto i form av Sigrid Mobil eller Sigrid Micro. Signalskydd tilldelas av FRA efter beslut av MSB. Kontakta oss för mer information.

Sirrus produktblad

Sirrus

Kontakt

Om din organisation är intresserad av Sirrus

sales@tutus.se / +46 8-551 102 30