SIR­RUS ‑en säk­er molntjänst

Tutus erbjuder nu Sirrus -en säker molntjänst för organisationer som behöver ett effektivt stöd för att kunna kommunicera och hantera sekretessbelagd och säkerhetsskyddsklassificerad information.

Sirrus är en molnpaketering av ett antal användarnära tjänster för kommunikation, bearbetning och samarbete som användarna når via en särskild dator och smart telefon med inbyggt granskat kryptomodem.

Sirrus finns i två instanser;

 • Sirrus BH - anpassad för att möta kraven på hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån begränsad hemlig
 • Sirrus SK - anpassad för sekretessbelagda och skyddsvärda uppgifter som ej är säkerhetsskyddsklassificerade men är extra känsliga.

Sirrus erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå men är samtidigt både enkel att använda och kostnadseffektiv. En öppen arkitektur och abonnemangsform möjliggör att organisationer snabbt kan komma igång att hantera sin känsliga information när verksamheten behöver det.

Sirrus infrastruktur är placerad i skyddsobjekt med egen skalskyddad lokal där Tutus har full rådighet. All driftpersonal är säkerhetsklassade.

I Sirrus ingår kravställda säkerhetsförmågor gällade obehörig avslyssning (signalskydd), autentisering och behörighetskontroll, säkerhetsloggning med mera.

Tutus är registrerad som säkerhetskänslig verksamhet.

Sirrus erbjuder

 • Krypterat tal via mobiltelefon
 • Krypterade meddelanden via mobiltelefon
 • Krypterad videokonferens via mobiltelefon eller dator
 • Krypterad lagring av dokument via dator

Övriga tjänster

 • Domänseparation medger att användarna kan använda "vanliga" appar med internetaccess i samma mobiltelefon
 • Säkerhetsuppdateringar till dator och mobil
 • Katalogtjänst
 • Intern e-post

Krav på signalskydd

 • För nyttjande av Sirrus BH krävs tillgång till ett klientkrypto i form av Sigrid Mobil eller Sigrid Micro. Signalskydd tilldelas av FRA efter beslut av MSB. Kontaka oss för mer information.

Kontakt

Om din organisation intressead av Sirrus, kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

mikael@tutus.se, 070-313 09 13