Tutus Data AB blir en del av C‑Resiliens AB

C-Resiliens AB förvärvar Tutus Data AB och startar därmed en nysatsning inom digitala innovationer, investeringar och samverkan riktade mot samhällsviktig sektor. Satsningen följer i spåren av ökade digitala risker från det försämrade europeiska säkerhetsläget och ökad satsning på totalförsvaret, tillsammans med växande cyberkriminalitet och merkostnader för digitaliseringens baksida. Läs mer

Tutus stöd­jer arbetet med att spri­da kun­skap så att barn och ung­do­mar lär sig att ska­pa säkra vanor på nätet.

Visste du att bara tre av tio barn och ungdomar skulle vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra att lägga upp något på nätet? Det innebär att våra unga är väldigt ensamma i sina liv online. Vi möts ofta av berättelser om vuxna som fått sina identiteter kapade eller råkat ut för andra obehagliga saker på nätet. Om vi som vuxna har svårt att värja oss mot dessa hot, hur känner då våra barn? Läs mer

Tutus Data lev­er­erar kryp­tosys­tem till Umeå kommun

Sveriges ledande kryptoföretag Tutus Data har tillsammans med IT-säkerhetsföretaget link22 tecknat avtal med Umeå kommun om att leverera ett säkert och robust IT-system för hantering och av hemliga uppgifter kopplade till kritisk infrastruktur och totalförsvarsplanering. Systemet kommer initialt att nyttjas av kommunen, Vatten och avfallskompetens i norr (Vakin) och Umeå Energi. Läs mer