Tutus lanser­ar Sveriges förs­ta moln för säk­er­hetssky­ddsklas­si­fi­cer­ade uppgifter

Tutus Data erbjuder Sveriges första moln för säkerhetskänslig verksamhet.

När den uppdaterade säkerhetsskyddslagen trädde i kraft stod det klart att många verksamheter skulle behöva stärka sitt skydd av känslig information. Men det är dock inte alla organisationer som har resurser och kapacitet att skapa egna IT-system som hanterar säkerhetskänslig information. Tutus molntjänst vänder sig till alla statliga och kommunala verksamheter och gör det möjligt för dem att skydda sina uppgifter med alla de krav som ställs på den här typ av verksamheter.


Erbjuder nyckelfärdig lösning

Tjänsten är placerad i Sverige och hanteras endast av säkerhetsklassad personal och innehåller b.la videolösning som möjliggör säkra digitala möten tillsammans med en säker lagringsyta samt möjlighet till skyddad mobil kommunikation. Informationen skyddas med godkänd VPN teknik och informationen krypteras under lagring.

– Vi tillhandahåller en extra säker färdig lösning via "kryptering i kryptering" tillsammans med utbildning och dokumentation som gör att organisationen kommer igång direkt, säger Mikael Andersson.

Krut

Kontakt

För mer information kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

mikael@tutus.se, 070-313 09 13