Tutus får nytt kon­trakt värd 40 MSEK från sven­sk myndighet

Vi ser en stark tillväxt på produkter som klarar högt ställda säkerhetskrav både nationellt och inom EU, säger Tutus VD Jens Bohlin. Med den här ordern stärker vi vår position som en pålitlig leverantör av krypto-och IT-säkerhetsprodukter.