Tutus och Bit­tium i samar­bete kring säk­er mobil kommunikation

Tutus and Bittium, ett finskt företag som är experter inom verksamhetskritiska kommunikationslösningar, har ingått ett strategiskt avtal om samarbete kring en säker mobillösning anpassad för kunder med höga säkerhetskrav.

FINAL Bittium Tutus Box cropped

Lösningen kombinerar Tutus långa säkerhetserfarenhet och Bittiums pålitliga hårdvaruplattorm för kritisk kommunikation. Tutus är Sveriges ledande leverantör av certifierade och myndighetsgodkända krypto- och IT-säkerhetsprodukter, och den kombinerade lösningen blir den del av Tutus Färist Mobile produkterbjudande.

”Partnerskapet mellan Bittium och Tutus stärker Bittiums position på marknaden för säkra smarta telefoner. Vi värderar Tutus starka säkerhetskunnande, som kombinerat med vår hårdvaruplattform, skapar en säkerhetslösning som skiljer sig markant från andra leverantörers lösningar. Vi är glada över det här samarbetet som möjliggör för Tutus att erbjuda en helt igenom nordisk extremt säker smart telefon, säger Sammy Loitto, Senior Vice President, Sales på Bittium.”Bittiums mobila hårdvaruplattform möter våra högt ställda krav, har lång teknisk livslängd och är dessutom helt tillverkad i Finland, vilket gör den till en utmärkt plattform för oss att implementera vår certifierade och godkända säkerhetslösning på. Att kunna arbeta tillsammans med Bittium kring de här lösningarna med en gemensam vision har varit grunden för vårt strategiska samarbete, säger Jens Bohlin, CEO på Tutus Data AB

Bittium - Defence & Security

Bittium är ett betrott finskt företag med över 35 års erfarenhet av avancerad radiokommunikation. För säker kommunikation erbjuder Bittium beprövade mobila enheter och cybersäkerhetslösningar certifierade upp till CONFIDENTIAL-nivån. För försvars- och säkerhetssektorn tillhandahåller Bittium de mest säkra och moderna produkterna och lösningarna för taktisk kommunikation. Produkterna för taktiska lösningar ger både bredbanddata och tal till samtliga trupper på slagfältet. Omsättning 2019 var 75,2M EUR med ett rörelseresultat på 6,3 M EUR. Bittium är listad på Nasdaq Helsinki Exchange. www.bittium.com

Tutus Data AB

Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Vi har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation. Som ett oberoende företag samarbetar vi med näringsliv och myndigheter för att kunna tillhandahålla pålitliga, säkra och kostnadseffektiva krypteringslösningar som kan möta deras säkerhetsbehov. Alla våra produkter är godkända för att skydda säkerhetsskyddsklafficiferad information såväl i EU som nationellt. Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och -certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och vi gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter också inom EU