Tutus stöd­jer arbetet med att spri­da kun­skap så att barn och ung­do­mar lär sig att ska­pa säkra vanor på nätet.

Visste du att bara tre av tio barn och ungdomar skulle vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra att lägga upp något på nätet? Det innebär att våra unga är väldigt ensamma i sina liv online. Vi möts ofta av berättelser om vuxna som fått sina identiteter kapade eller råkat ut för andra obehagliga saker på nätet. Om vi som vuxna har svårt att värja oss mot dessa hot, hur känner då våra barn?

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen. Initiativet är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM, Tutus samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.


Syftet med initiativet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och om hur de kan skydda sina uppgifter hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.

Läs mer om projektet 290CyberSecurity.

Är du säker
Sverige har 290 kommuner