Säk­er Smartphone

Färist Mobile

EN SÄKER LÖSNING FÖR MOBIL KOMMUNIKATION

Färist Mobile är en säker mobiltelefon baserad på Android.

STARKT SKYDD MED GODKÄND KRYPTERING

Färist Mobile har en obligatorisk VPN-tunnel som kopplas till ditt företagsnätverk med skydd för all IP-kommunikation. Detta innebär att all information som överförs genom appar som körs på Färist Mobile – vare sig det är röstsamtal, meddelanden, e-post eller data – är skyddad. Operativsystemet har dessutom stark diskkryptering med externa nycklar som skyddar sparad användardata mot läckage och stöld.

SKYDD MOT SKADEPROGRAM GENOM GODKÄNDA APPAR

Endast av organisationen godkända appar som finns tillgängliga i appbutiken kan installeras på Färist Mobile. Detta förhindrar att skadlig kod eller andra osäkra appar kan installeras. Organisationen bestämmer också vilka systemrättigheter, om några, som ska tilldelas apparna på appbutiken.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Färist Mobile använder Androids standardgränssnitt. Alla Androidappar fungerar på Färist Mobile och alla säkerhetsfunktioner är transparenta för slutanvändaren.

 • Kompatibel med alla Androidappar
 • Kan användas som VPN-modem vid anslutning till bärbar dator
 • Säker datalagring via USB
 • Centraliserad hantering med löpande automatiska säkerhetsuppdateringar
 • Internetuppkoppling genom företagets brandvägg
 • Nyckelutväxling genom Diffie-Hellman med s.k. forward secrecy
 • Kryptering med AES 256
 • EU-godkänd på nivån Restricted
 • Nationellt godkänd för KSU -krypto för skyddsvärda uppgifter
 • Specifik version; Sigrid Mobil/Kryapp 9441, godkänd som signalskydd för begränsat hemlig
 • Sömlös roaming mellan 3G/4G och WiFi
 • Lokal- och fjärradering
 • Inga krav på obligatoriska leverantörskonton

Systemöversikt

Vill du veta mer om hur du kan skydda dig med Färist Mobile? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.