SIR­RUS ‑en säk­er molntjänst

Sirrus -en säker molntjänst för samhällsviktiga organisationer som behöver ett effektivt stöd för att kommunicera och hantera extra känslig sekretessbelagd och säkerhetsskyddsklassificerad information.

Sirrus är en molnpaketering av säkra digitala tjänster. Sirrus vänder sig till statliga myndigheter, regioner och kommuner som behöver bearbeta och samarbeta säkert. Användarna når Sirrus via en dator och säker mobiltelefon med granskad kryptografisk funktion.

Sirrus finns i två instanser;

 • Sirrus Begränsad Hemlig -anpassad för att möta kraven på hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån begränsad hemlig
 • Sirrus SK anpassad för sekretessbelagda och skyddsvärda uppgifter som ej är säkerhetsskyddsklassificerade men extra känsliga.

Sirrus erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå med granskad och godkänd teknik och är samtidigt enkel att använda. En öppen arkitektur i abonnemangsform möjliggör att organisationer snabbt kommer igång.

Sirrus infrastruktur är placerad i ett skyddsobjekt där Tutus har full rådighet. Utveckling, driftpersonal är alla säkerhetsklassade.

I Sirrus ingår kravställda säkerhetsförmågor gällande obehörig avlyssning, autentisering och behörighetskontroll.

* Tutus är registrerat som en säkerhetskänslig verksamhet.

Sirrus erbjuder

 • Krypterad videokonferens
 • Krypterad lagring/delning av dokument
 • Krypterat tal och meddelanden via säker mobiltelefon
 • Export av data med filkryptering

Övriga tjänster

 • Mobiltelefonen har en domänseparation som möjliggör användande av "standard appar" samtidigt som känslig information skyddas.
 • Centraliserad hantering med löpande automatiska säkerhetsuppdateringar
 • Katalogtjänst
 • Intern e-post

Krav på signalskydd

 • För nyttjande av Sirrus Begränsad Hemlig krävs tillgång till ett klientkrypto i form av Sigrid Mobil eller Sigrid Micro. Signalskydd tilldelas av FRA efter beslut av MSB. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Om din organisation är intresserad av Sirrus, kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

sales@tutus.se, 070-313 09 13.