Tutus För­beredande nätverksutbildning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande IT-vana, med erfarenhet av system och applikationer, men som saknar djupare kunskap rörande nätverksteknik och de kringområden som är relevanta för att kunna hantera Tutus säkerhetsprodukter.

Kursens mål

Utbildningens målsättning är att ge en grundläggande förståelse för nätverksteknik och felsökning, samt en operationellt acceptabel kunskap om kringområden, säkerhet och regelefterlevnad. Att klara kursen med godkänt resultat ger dig tillräckliga kunskaper för att delta i produktutbildningarna, t.ex. Tutus VPN & Micro Systemoperatörsutbildning (Kryapp 9411/9421).

Innehåll

  • Genomgång av lager i OSI-modellen
  • Switch, VLAN, segmentering på länklager, ARP
  • IP-adressering, segmentering på IP-lagret, routing, unicast, broadcast, multicast
  • Protokoll och portar, brandvägg, VPN
  • Sessioner
  • Kringområden och beroenden – DNS, DHCP, NTP
  • PKI/CA – Certifikat och nyckelhantering
  • Säkerhet, och säker hantering av Tutus produkter (regelefterlevnad)

Förkunskapskrav

  • Inga förkunskapskrav finns

Kurstillfällen

Sker på förfrågan.

Kurslängd

Halvdag

Kurslokal

Tutus lokaler på Svärdvägen 11D, 6tr i Danderyd

Övrigt

I kursen ingår fika och kursmaterial.

Ange dina kontaktuppgifter här eller kontakta utbildning@tutus.se för att anmäla dig till en utbildning.