Skif­fer systembeskrivning

 • Videotjänsten baseras produkten Videobridge från Jitsi.org
 • Dedikerade fysiska servrar är placerade i säkerhetsklassade serverhallar och tjänsten övervakas av Tutus.
 • All personal som hanterar tjänsten är säkerhetsklassade.
 • Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part
 • Kommunikationen mellan användarnas klienter och servern är krypterad med branchstandard TLS1.2/1.3 samt WebRTC (DTLS-SRTP)
 • Trafiken dirigeras direkt till videoservern utan att passera tredjepartsservrar (exvis STUN)

 • Redundans i Internetförbindelse och strömförsörjning
 • För att tjänsten från webbläsaren i datorn skall fungera krävs endast att TCP port 443 till 185.153.158.34 och 185.153.158.43 är öppen
 • För att appen Jitsi Meet skall fungera krävs även att UDP port 10000 till 185.153.158.32/27 är öppen
 • För bästa användarupplevelse bör UDP port 10000 öppnas till 185.153.158.32/27 även för webbläsare
 • Om TLS Intercept / SSL Inspection används måste undantag ges till 185.153.158.35 port 443 - HTTPS till turn1.meet.tutus.se samt 185.153.158.43 port 443 HTTPS till turn2.meet.tutus.se.

Har ny ytterligare frågor kring tjänsten? Kontakta oss:

support@tutus.se eller 08-551 102 30