Skif­fer ‑Säk­er videokon­fer­ens för samhällsvik­tig verksamhet

Tutus erbjuder en lösning för säkra videomöten för att stödja samhällsviktiga organisationer. Tjänsten kallas för Skiffer.

Samhällsviktiga aktörers verksamhet måste kunna bedrivas på ett effektivt sätt utan att deras information eller personuppgifter hamnar i orätta händer. Därför har Tutus skapat en videokommunikationslösning med ökad säkerhet.

Lösningen är framtagen och utformad för att stödja verksamheter som har särskilda behov av att kunna hantera känslig och sekretessbelagd information i sina videokonferenser.

Skiffer är granskad och godkänd av en svensk myndighet för att skydda sekretessbelagda uppgifter. Kontakta oss för mer information.

  • Systemets infrastruktur är placerad i Sverige i säkerhetsklassade datorhallar och är ett skyddsobjekt.
  • Tutus verksamhet är registrerad som säkerhetskänslig.
  • Utveckling och drift sker av säkerhetsprövad personal från Tutus
  • Kräver ingen installation av programvara, fungerar direkt i webbläsaren
  • Enkel att använda
  • Stödjer autentiserade konferenser med BankID, FrejaID, SITHS inloggning, Skatteverkets e-leg och eIDAS - godkända e-legitimationer.
  • Lobby funktion, breakout room, dela skärm och funktion för återkommande möten
  • App finns för både Android och iPhone


För de som har behov erbjuds även möjlighet till kryptering med Tutus Försvarsmaktsgodkända lösningar för nivån Begränsat Hemlig samt robust trådlös anslutning med Teracoms mobilnät.

Licensvillkor

Skiffer tecknas som årsabonnemang. (12 månader) Licensnyckeln registreras 1ggn med godkänd e-legitimation och blir därmed personlig.

Vid avregistrering av en Skiffer användare kontaktas support@tutus.se ange licensnyckeln.

Skiffer 2.0 med licensnyckel och stark autentisering

”Den här videokonferenslösningen är lika enkel att använda som den är säker och vi hoppas att den kommer att stödja många organisationer att kunna hålla digitala möten även med mer känsligt och skyddsvärt innehåll"-


Jens Bohlin, VD Tutus

- Säkra kommunikationslösningar är vår grundkompetens och det är självklart för oss att vi måste bidra med det vi kan. Marknaden erbjuder många bra videokonferenslösningar och de fyller en viktig funktion. Men det saknas alternativ för möten med behov av högre säkerhet. Samtidigt är det nu aktörer inom Sveriges totalförsvar verkligen måste fungera, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef, Teracom.


Åsa Sundberg, VD och koncernchef, Teracom

Kontakt

Om din organisation har behov av säker videokonferens kontakta Tutus Data

sales@tutus.se

Tutus Data AB

Tutus utvecklar kryptolösningar för kommunikation där kraven på säkerhet är avgörande. Tutus kunder utgörs av organisationer och företag både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet som har behov av att kunna kommunicera på ett säkert sätt. Tutus Data grundades 1992 och är idag ledande inom certifierade och godkända kryptolösningar.

Teracom AB

Teracom är ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Som ett bolag med ett stort samhällsengagemang och med lång erfarenhet av att ha ansvar för nät med beredskapsåtaganden har Teracom under lång tid utvecklat och fortsätter kontinuerligt att utveckla våra förmågor för att kunna leverera de tjänster som privata och offentliga aktörer med samhällsviktig verksamhet efterfrågar.