Skif­fer ‑Säk­er videokon­fer­ens för samhällsvik­tig verksamhet

Tutus erbjuder en lösning för säkra videomöten för att stödja samhällsviktiga organisationer. Tjänsten kallas för Skiffer.

Samhällsviktiga aktörers verksamhet måste kunna bedrivas på ett effektivt sätt utan att deras information eller personuppgifter hamnar i orätta händer. Därför har Tutus skapat en videokommunikationslösning med ökad säkerhet.

Lösningen är framtagen och utformad för att stödja verksamheter som har särskilda behov av att kunna hantera känslig och sekretessbelagd information i sina videokonferenser.

Skiffer är granskad och godkänd av en svensk myndighet för att skydda sekretessbelagda uppgifter. Kontakta oss för mer information.

  • Systemets infrastruktur är placerad i Sverige i säkerhetsklassade datorhallar och är ett skyddsobjekt.
  • Tutus verksamhet är registrerad som säkerhetskänslig.
  • Utveckling och drift sker av säkerhetsprövad personal från Tutus
  • Kräver ingen installation av programvara, fungerar direkt i webbläsaren
  • Enkel att använda
  • Stödjer autentiserade konferenser med BankID, FrejaeID, SITHS inloggning, Skatteverkets e-leg och eIDAS - godkända e-legitimationer.
  • Lobby-funktion, breakout room, dela skärm och funktion för återkommande möten
  • App finns för både Android och iPhone


För de som har behov erbjuds även möjlighet till kryptering med Tutus Försvarsmaktsgodkända lösningar för nivån Begränsat Hemlig samt robust trådlös anslutning med Teracoms mobilnät.

Licensvillkor

Skiffer tecknas som årsabonnemang. (12 månader) Licensnyckeln registreras 1ggn med godkänd e-legitimation och blir därmed personlig.

Vid avregistrering av en Skiffer användare kontaktas support@tutus.se ange licensnyckeln.

Skiffer 2.0 med licensnyckel och stark autentisering

Kontakt

Om din organisation har behov av säker videokonferens kontakta Mikael Andersson på Tutus Data

sales@tutus.se, 070-313 09 13