Skif­fer nätverksinställningar

Har du problem med att ansluta till ditt videomöte eller kan ni varken höra eller se varandra i mötet kan det bero på din nätverksanslutning, brandväggsinställning eller proxyinställningar.

Brandväggsinställningar

För att konfigurera din brandvägg, se följande tabell. Reglerna bör tillämpas på utgående trafik. Skiffer kommer att kommunicera till destinationsporten som tas emot när klienten gör sin anslutning. Brandväggen bör konfigureras för att tillåta denna returtrafik.

Protocol Port Destination

TCP

443, 5349

80.72.3.160/27

UDP

10000, 3478

80.72.3.160/27

Proxyinställningar

Om SSL/TLS Proxy inspection används måste undantag ges för *.tutus.se.

Nätverksanslutning

För en bra upplevelse rekommenderas en anslutning på 10 Mbit/s per deltagare.