Tutus deltar på Fin­s­ka försvars­da­gen i Helsingfors.

Försvarsmarknadsdagen har ett fokus på det finsk - svenska bilaterala samarbetet och stundande Nato-medlemskapet hur detta kommer påverka det finska, svenska och nordiska samarbetet samt teknikbasen. Sverige samverkar med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato. https://soff.se/event/forsvars... Läs mer

Tutus deltar på Cyber­försvars­da­gen 2022

Här samlas 230 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens. Tutus sponsrar och deltar under konferensen mycket välkomna att kontakta oss under dagen. https://soff.se/event/cyberfor... Stockholm 13 september 2022 Plats Münchenbryggeriet, Stockholm Tid 09:00-17:00 Organisatör Säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Läs mer

Tutus spon­srar stolt och deltar på årets Säk­er­het­skryssning 2022.

Konferensens tema är Panorama infosäk 2022, vilket ger en bred överblick över det it-landskap av ständiga hot, nya tekniker och valbara möjligheter som utgör allas vår vardag i säkerhetsarbetet. Säkerhetskryssningen samlar varje år några av Sveriges och Nordens främsta experter inom it- och informationssäkerhet och årets konferens är inget undantag. Under 48 timmar på Östersjön bjuder vi på en rad aktuella seminarier med framstående experter inom it- och informationssäkerhet och ett givande nätverkande där du möter kollegor från såväl offentlig som privat… Läs mer

Tutus stöd­jer arbetet med att spri­da kun­skap så att barn och ung­do­mar lär sig att ska­pa säkra vanor på nätet.

Visste du att bara tre av tio barn och ungdomar skulle vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra att lägga upp något på nätet? Det innebär att våra unga är väldigt ensamma i sina liv online. Vi möts ofta av berättelser om vuxna som fått sina identiteter kapade eller råkat ut för andra obehagliga saker på nätet. Om vi som vuxna har svårt att värja oss mot dessa hot, hur känner då våra barn? Läs mer

Tutus Data och Ter­a­com erb­jud­er lös­ning för dig­i­ta­la möten med behov för högre säkerhet

Tutus Data och Teracom erbjuder en säkrare videokonferenslösning för att bidra till samhällsviktiga aktörers förmåga under pågående pandemi. Hela samhället måste vidta åtgärder för att minska smittspridning. Samtidigt måste samhällsviktiga aktörers verksamhet fortgå. Därför har Teracom och Tutus Data tillsammans skapat en säkrare videokonferenslösning. Läs mer

Tutus Data lev­er­erar kryp­tosys­tem till Umeå kommun

Sveriges ledande kryptoföretag Tutus Data har tillsammans med IT-säkerhetsföretaget link22 tecknat avtal med Umeå kommun om att leverera ett säkert och robust IT-system för hantering och av hemliga uppgifter kopplade till kritisk infrastruktur och totalförsvarsplanering. Systemet kommer initialt att nyttjas av kommunen, Vatten och avfallskompetens i norr (Vakin) och Umeå Energi. Läs mer