Tutus stöd­jer arbetet med att spri­da kun­skap så att barn och ung­do­mar lär sig att ska­pa säkra vanor på nätet.

Visste du att bara tre av tio barn och ungdomar skulle vända sig till en vuxen om de kände sig osäkra att lägga upp något på nätet? Det innebär att våra unga är väldigt ensamma i sina liv online. Vi möts ofta av berättelser om vuxna som fått sina identiteter kapade eller råkat ut för andra obehagliga saker på nätet. Om vi som vuxna har svårt att värja oss mot dessa hot, hur känner då våra barn? Läs mer

Tutus Data och Ter­a­com erb­jud­er lös­ning för dig­i­ta­la möten med behov för högre säkerhet

Tutus Data och Teracom erbjuder en säkrare videokonferenslösning för att bidra till samhällsviktiga aktörers förmåga under pågående pandemi. Hela samhället måste vidta åtgärder för att minska smittspridning. Samtidigt måste samhällsviktiga aktörers verksamhet fortgå. Därför har Teracom och Tutus Data tillsammans skapat en säkrare videokonferenslösning. Läs mer

Tutus Data lev­er­erar kryp­tosys­tem till Umeå kommun

Sveriges ledande kryptoföretag Tutus Data har tillsammans med IT-säkerhetsföretaget link22 tecknat avtal med Umeå kommun om att leverera ett säkert och robust IT-system för hantering och av hemliga uppgifter kopplade till kritisk infrastruktur och totalförsvarsplanering. Systemet kommer initialt att nyttjas av kommunen, Vatten och avfallskompetens i norr (Vakin) och Umeå Energi. Läs mer