Skif­fer — Säk­er videokon­fer­ens för samhällsvik­tig verksamhet

Tutus erbjuder en lösning för säkra videomöten för att stödja samhällsviktiga organisationer. Tjänsten kallas för Skiffer.

Samhällsviktiga aktörers verksamhet måste kunna bedrivas på ett effektivt sätt utan att deras information eller personuppgifter hamnar i orätta händer. Därför har Tutus skapat en videokommunikationslösning med ökad säkerhet.

Lösningen är framtagen och utformad för att stödja verksamheter som har särskilda behov av att kunna hantera känslig och sekretessbelagd information i sina videokonferenser.

Skiffer är granskad och godkänd av en svensk myndighet för att skydda sekretessbelagda uppgifter. Kontakta oss för mer information.

  • All data i Sverige.
  • Datorhallen är säkerhetsklassad och ligger i ett skyddsobjekt i Sverige
  • Tutus verksamhet är registrerad som säkerhetskänslig
  • Utveckling och drift sker av säkerhetsprövad personal från Tutus
  • Kräver ingen installation av programvara, fungerar direkt i webbläsaren
  • Enkel att använda
  • Stark autentisering med godkända e-legitimationer
  • Autentiserade konferenser med BankID, FrejaID, SITHS, Svipe, Skatteverkets e-leg och eIDAS
  • Lobby funktion, breakout room, dela skärm och funktion för återkommande möten
  • App finns för både Android och iPhone


För de som har behov erbjuds även möjlighet till kryptering med Tutus Försvarsmaktsgodkända lösningar för nivån Begränsat Hemlig samt robust trådlös anslutning med Teracoms mobilnät.

Licensvillkor

Skiffer tecknas som ett löpande abonnemang. Förlängning sker per automatik om abonnemanget inte avslutas senast 60 dagar innan abonnemangets utgång via order@tutus.se.

Vid avregistrering av en Skiffer användare kontaktas support@tutus.se ange licensnyckeln.

Kontakt

Om din organisation har behov av säker videokonferens

sales@tutus.se / +46 8-551 102 30